Drodzy Studenci,

w związku z realizacją koncepcji nauczania projektowego na naszej uczelni, została stworzona baza projektów uczelnianych.

Każdy z Was, kto realizuje projekt w ramach przedmiotów projektowych jest proszony o wprowadzenie projektu do systemu (pojedynczo lub jeżeli pracujecie zespołowo – jeden z członków wprowadza projekt do bazy i dołącza członków zespołu). Informacje nt. wprowadzenia Waszego projektu do bazy, będą przekazywane do Was również ze strony Waszych prowadzących przedmioty projektowe (praktyczne).

W pierwszym semestrze wprowadzamy pilotaż narzędzia, prosimy, aby Wasze opinie i sugestie, co do narzędzia kierować do prowadzących  – narzędzie będzie usprawniane w kolejnych etapach.

  • narzędzie jest dostępne pod adresem: https://projekty.wsei.edu.pl/ (można wejść również przez platformę e.wsei)
  • czas na wprowadzenie projektów: do końca danego semestru

Warto korzystać z bazy, bo Wasze projekty mogą być później rozwijane w Parku technologicznym WSEI lub znajdą się zainteresowane firmy Waszym pomysłem i współpracą z Wami. W dalszym etapie prac, firmy będą mogły dodawać swoje propozycje projektów do realizacji, które będziecie mogli wybrać dla siebie w ramach danego przedmiotu projektowego.

Podziel się tym