Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies serwisu parktechnologiczny.wsei.edu.pl

Rozdział I

Polityka Prywatności

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie z siedzibą przy ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie, w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. otrzymania odpowiedzi na zapytanie.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty
  2. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  3. trenerom współpracujący z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
  4. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. archiwizacją dokumentacji, w związku z wymaganiami ustawy prawo oświatowe,
  4. dane dla celów marketingowych: – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Wyższa Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
  5. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Rozdział II

Polityka Coockies

 1. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
  1. celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  2. możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji Serwisu.
 1. Serwis prowadzony przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Wyższa Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić korzystanie z Serwisu Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
 5. Wyższa Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika;
  2. nazwę stacji klienta;
  3. identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;
  4. czas nadejścia zapytania;
  5. kod żądania http;
  6. kod odpowiedzi http;
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link), w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  8. informacje o przeglądarce użytkownika;
  9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 1. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności i cookies Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.