Przedmiot Projektu:
Wdrożenie rozwiązania do generowania harmonogramów

Dlaczego się tym zajmujemy:
Założeniem bazowym dla wdrożenia rozwiązania do generowania harmonogramów jest usprawnienie tego procesu na uczelni. Dotychczas czynność ta wykonywana była manualnie, co absorbowało istotny zasób czasu osoby za to odpowiedzialnej.
Docelowo system umożliwi generowanie harmonogramów maksymalizujących wykorzystanie zasobów WSEI, minimalizując przy tym ilość niekorzystnych dla studentów i pracowników „okienek”. Wdrożenie umożliwi także budowanie nowych rozwiązań usprawniających inne procesy uczelniane.

Informacje o projekcie
Status: Wdrożenie
Wykorzystane technologie: Oprogramowanie UniTime
Typ zlecenia: Wewnętrzne
Podziel się tym