WSEI
Data eventu: 2020-03-12

WSEI i Capitol Technology University podpisały umowę o współpracy

Poprzedni wpis
Hackathon SheepYourHack
Następny wpis
Smart Girls! Let’s talk! – wspieramy i inspirujemy Twój rozwój w IT!

Na mocy umowy – studenci kończący studia informatyczne na WSEI mogą uzyskać dyplom ukończenia studiów tego amerykańskiego uniwersytetu po zrealizowaniu różnic programowych.

Oznacza to w tym przypadku zaliczenie przez Capitol Technology University wszystkich przedmiotów z programu studiów WSEI i zrealizowanie dodatkowych przedmiotów w Stanach Zjednoczonych lub w trybie distance learning.

Wkrótce z takiego rozwiązania będą mogli skorzystać także studenci Zarządzania na naszej uczelni.

Podziel się tym