Już tylko do 6 grudnia trwa nabór projektów do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje (m.in.Uczelnie) i firmy. Mają dotyczyć kwestii zatrudnienia oraz jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych, w tym kontekście: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Rozwiązania mogą być zgłaszane poprzez stronę https://transferhub.pl/aktualny-nabor/

Aby zgłosić skutecznie innowacyjny pomysł należy do 6 grudnia (włącznie) zrobić dwa kroki:

1. wypełnić formularz online dostępny na stronie transferhub.pl/formularz

2. wysłać w wersji wydrukowanej na adres (00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49 lok. 201) pocztą podpisane oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru. Oświadczenie dostępne na stronie https://transferhub.pl/o-transferhub/procedury/(załącznik nr 2). W przypadku korespondencji decyduje data stempla pocztowego.

Wydarzenie wieńczące tegoroczny cykl spotkań w ramach drugiej edycji Inkubatora TransferHUB odbędzie się 2 grudnia (środa) w godz. 10-12. Zostanie poświęcone doświadczeniom osób zaangażowanych w przygotowanie i testowanie innowacji społecznych. Podczas spotkania będzie więc także możliwość zadania pytań dotyczących zgłaszanych rozwiązań. (rejestracja: https://transferhub.clickmeeting.com/planowanie-innowacji)

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze zatrudnienia. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany w latach 2020-2023.

Więcej informacji o TransferHUB na stronie internetowej oraz Facebooku https://www.facebook.com/transferhub

 

Podziel się tym